Hattyúk-Pávák - Swan Peacock

Az ókori Görögországban a hattyú Apollón isten jelképe és szent madara volt, és több mítoszban is szerepelt. Zeusz hattyú képében csábította el Lédát, aki hattyútojásban hozta a világra a szép Helenét. Orfeusz halála után hattyúvá változott, és az égre helyezték. Így keletkezett a Hattyú csillagkép, amely egy kitárt szárnyú, hosszú nyakú repülő madárra emlékeztet. Egy másik mítosz szerint egy Küknosz nevű ifjú szerelmes volt Phaetónba, a Nap fiába. Phaetón a Nap kocsiját maga akarta hajtani, de ügyetlensége miatt a haragra gyúlt Zeusz villámmal sújtotta, és ő az égről az Eridanosz folyóba zuhant. Az elkeseredett Küknosz olyan sokszor bukott a folyó vizébe kedvese testét kutatva, hogy Zeusz megszánta őt és hattyúvá változtatta. Küknosz nevére vezették vissza a hattyú latin Cygnus elnevezését is.

A régi irodalomban gyakori költői téma volt a hattyúdal, amelyet a madár állítólag csak a halála előtt énekel. Ilyen jelenség a valóságban egyetlen hattyúfajnál sem létezik, csupán az ókori görögök hiedelméről van szó.
Feje, nyaka, begye gyönyörű bíborkék, aranyos és zöld csillogással. Háta zöld, minden toll rézszínű szegéllyel és kagylószerű rajzolattal. A nagy evezők és fedezőik gesztenyeszínűek, a kis és középső szárnyfedők halvány sárgásbarnák, fénylő feketezöld szalagozással. Hátának közepe sötétkék; alsó teste fekete. Meghosszabbodott farkfedőtollai kék és zöld aranyos fényűek, kerek hegyükön szemalakú rajzolat. Koronás bóbitájának 20–24 tolla csupaszszárú, csak hegyükön van ércfényű kékeszöld lobogó. Szeme sötétbarna; szemének csupasz környéke fehéres; lábai szarubarnák. Hosszúsága 110–125, szárnyhossza 46, farkhossza 60, uszálya 120–130 cm. A tyúk bóbitája jóval rövidebb és sötétebb; feje és felső nyaka dióbarna. A tarkó tollai zöldesek, fehéresbarnán szegélyezettek. Háta világosbarna, finom sötétebb hullámvonalakkal tarkítva. Gégéje, melle és hasa fehér; evezői barnák, kormánytollai sötétbarnák, fehér csúcsszegéllyel. Hosszúsága 95, szárnyhossza 40, farkhossza 33 cm.
A közönséges páva hazája Kelet-India és Ceylon, míg Asszumban és a Szunda-szigeteken, jelesen Jáván, két más rokonfaj helyettesíti. Ezek egyike a feketeszárnyú páva (Pavo nigripennis Sclat), amely ugyan bizonnyal csak helyi fajváltozata a közönségesnek, a másik pedig a jávai páva (Pavo muticus L.), amelyet pikkelyforma nyaktollai fémeskék szárnyfedői és hátrairányuló bóbitájának zászlós tollai élesen elkülönítenek a nálunk széltében ismert fajtól.
Szembeszökő jellemvonása a páva lényének a zsarnokoskodás, amelyet nemcsak a tojóval, hanem még az emberrel is szeret éreztetni és amely őt a baromfiudvaron kiállhatatlanná teszi.
Régi olasz közmondás azt tartja, hogy a pávának angyali tollai, ördögi hangja és orgyilkos léptei vannak.
A páva Magyarország egyetlen vadászterületén, a sopronmegyei Szany-ban élt az 1890-es években elvadultan, azonban elvadulása nem volt tökéletes. Újabb hírek nincsenek róla.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...