2011. szeptember 4., vasárnap

Benedek Elek : A soknevű királyfiA soknevű királyfi

Egyszer volt, hol nem volt,
 hetedhét országon túl, az Óperenciás-tengeren innét, volt egy királyfi. Szép, ügyibevaló legény volt ez a királyfi, megakadt a szem rajta, az is volt, amit a tejbe aprítson (meghiszem azt, hogy volt!), de mikor miért, miért ne, a jó Isten tudja, én nem, a szomszéd ország királya nem adta neki a leányát, pedig az úgy láttam, mint ma, igaz hajlandóságot mutatott a királyfihoz.
Hej, megszégyelli magát a királyfi erősen, nem is mert hazamenni az ő országába, ott maradt a királykisasszony országában, szállást vett a város végén egy vendégfogadóban, s onnét négy álló hétig ki sem mozdult. Gondolkozott éjjel-nappal, törte a fejét, mit csináljon: szerette volna visszafizetni a királynak a csúfságot. Egyszer aztán mit gondolt, mit nem, felöltözött borbélylegénynek, s ment egyenest a király palotája elé. Be akar menni az első kapun, de a kapus megállítja:
- Hé, atyafi, megállj! Hogy hívnak?!
- Engem Pálinkának - felelt a királyfi.
- Ej, ilyen-olyan, adta, eltakarodj innét! - mordult rá a kapus.
Elódalog a királyfi, megy a második kapuhoz, de ott is megállítja a kapus:
- Mit akarsz?! Hogy hívnak?!
- Ilyesvalaminek - felelt a királyfi.
- No, még ilyesvalami nevet nem hallottam - mondotta a kapus. - Jó lesz, ha elkotródol, mert látom, hogy nem jóban jársz!
Elkotródik a királyfi, de a harmadik kapunál is szerencsét próbál. Kérdi a kapus:
- Hogy hívnak?
- Engem Négyhételőttnek!
- No - mondta a kapus -, ilyesvalami nevet sem ezelőtt nem hallottam, sem ezután nem hallok többet! Mit akarsz? Mi a mesterséged?
- Borbélylegény vagyok. Szeretném megberetválni a királyt. Tudom, hogy még úgy senki meg nem beretválta. Megemlegetné halála napjáig.
- Hát ha olyan híres borbély vagy, akkor csak eredj be isten hírével, jó kenyered lesz a királynál.
Bemegy a királyfi, de nem ment egyenest a királyhoz, hanem először befordult a konyhára. Kérdi a szakácsné:
- Kit keres maga, lelkem? Mi a neve?
- Macska az én nevem, kincsem, szakácsné.
- Ó, hogy a macska rúgja meg, de különös neve van!
- Itthon van-e a királykisasszony?
- Ittnon biz a, lelkem, ki sem mozdul a szobájából, sír éjjel-nappal.
- Ugyan mért sír?
- Mert nem adták ahhoz a királyfihoz, aki itt járt négy hét előtt.
- No, én éppen attól a királyfitól jövök. Levelet hoztam a királykisasszonynak. Tudom, megvigasztalódik, ha elolvassa.
- Csak vigye, lelkem, vigye!
Megmutatta, hogy merre menjen, de a királyfi visszafordult az ajtóból.
- Hallja, kincsem, szakácsné, mi lesz vacsorára? Majd visszajövök.
- Túrós rétes, lelkem. Csak jöjjön, jó szívvel várom!
Azzal elment a királyfi, keresztül sompolygott vagy huszonnégy szobán, úgy talált a királykisasszony szobájára. Hát csakugyan igaza volt a szakácsnénak, most is sírt a királykisasszony, vörös volt a szeme a sok sírástól.
- Jó napot, szomorú királykisasszony! - köszöntötte a királyfi.

Megijed a királykisasszony, nagyot sikolt:
- Jaj, ki vagy, mit akarsz?!
- Túrós Rétes a nevem, felséges királykisasszony, meg ne ijedjen tőlem.
- Túrós Rétes! No, még ilyen nevet sem ettem világ életemben! - mondta a királykisasszony, s olyan lelkiből kacagott, hogy csengett belé a palota. - Hát mért jöttél, Túrós Rétes? - kérdezte a királykisasszony, mikor jól kikacagta magát.
- Nézz meg jól, királykisasszony, nem ismersz meg?
Hej de még csak most sikoltott nagyot a királykisasszony!
- Jaj, hogy mertél ide jönni! Vége az életednek s az enyémnek is, ha megtudja az apám!
No de mit csináljon? Nem volt szíve, hogy elkergesse a királyfit, ott is maradt az estig, beszélgettek édesen, kedvesen s tanakodtak, hogy mit lehetne a király szívét megfordítani.
Este aztán elbúcsúzott a királyfi, ott hált a konyhán, de sem neki, sem a királykisasszonynak egész éjjel nem jött álom a szemére. Reggel megy be a királyné a leányához, látja, hogy milyen halovány az arca, összecsapja a kezét.
- Jaj, lelkem, leányom, mi bajod esett?!
Mondta a királykisasszony:
- Nem esett nekem semmi bajom, édesanyám, csak nem tudtam aludni a Túrós Rétes miatt.
Ezalatt a királyfi bement a királyhoz, s ajánlotta magát, hogy csak fogadja fel udvari borbélynak, mert ő úgy beretvál, ahogy még borbély nem beretvált, amióta áll a világ.
- Hogy hívnak? - kérdezte a király.
- Ilyesvalaminek - felelt a királyfi.
- No, Ilyesvalami, hát nyírd le a hajamat, s beretválj meg!
Ha megtetszik a munkád, úri dolgod lesz az én udvaromban.
Leül a király, a királyfi meg hajnyírásnak lát, de csak féloldalt vágta le a haját, s beretválni is csak féloldalt borotválta meg. Aztán se szó, se beszéd, lecsapta az ollót meg a beretvát, kiugrott az ajtón. Felszökik a király, szalad a tükörnek, nézi magát, s nagyot ordít, szörnyű éktelen volt a feje.
- Megállj, gazember, megállj! - ordított a király, s szalad szobáról szobára. Először is a lányával találkozot.
- Nem láttad Ilyesvalamit?
- Jaj, nem láttam én semmit, nem is látok a szememmel, egész éjjel nem tudtam aludni Túrós Rétes miatt.
Szalad a király a konyhára.
- Nem láttad Ilyesvalamit?
- Nem láttam, felséges királyom, de Macska éppen most szaladott el.
- Megbolondultak ezek? Mind félrebeszélnek!
Szalad le a harmadik kapushoz.
- Nem láttad Ilyesvalamit?
- Ilyesvalamit nem, de most futott erre Négyhételőtt.
- Bolond! - ordított a király, s nagyot ütött a kapusra.
Szalad a második kapushoz:
- Nem láttad Ilyesvalamit?
- Bizony láttam, felséges királyom, éppen most futott az első kapu felé.
- No, végre hallok okos beszédet is!
Szalad az első kapushoz. Az ott fetrengett a kapu előtt, s nagyokat nyögött. A királyfi vágta földhöz, mert nem akarta kiereszteni.
- Láttad Ilyesvalamit?
- Nem láttam, felséges királyom.
- Hát mért fekszel a sárban?
- Mert a Pálinka levert a lábamról.
- Ej, szedtevedte gazembere, hát te annyi pálinkát iszol, hogy lever a lábadról?!
Cudarul elpáholta a kapust, s visszaszaladt a palotába. Ott aztán lassanként kitudódott, hogy a királyfi volt az ármányos borbély. Na, mit tehetett a király. Gondolta, még erősebben csúffá teszi a királyfi, inkább neki adja a leányát. Egyszeriben üzentek, csak jöjjön bátorsággal, neki adják a királykisasszonyt. De jött is a királyfi mindjárt, s még aznap megtartották a lakodalmat.
Holnap legyen a vendégetek a soknevű királyfi!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...