2011. október 22., szombat

A sündisznó és a nyúl Lev Nyikolajevics Tolsztoj meséje magyarul és oroszul

A sündisznó és a nyúl
Lev Nyikolajevics Tolsztoj meséje magyarul és oroszul

A nyúl találkozott a sündisznóval s azt mondta neki:

- Rendes állat volnál, te sün, csakhogy görbe a lábad s egymásba akad.

Megharagudott a sün s így szólt:

- Miért csúfolkodol? Az én görbe lábam sebesebben fut ám, mint a te egyenes lábad. Most egy kicsit hazamegyek, aztán fussunk versenyt!


Hazament a sün és azt mondta a feleségének:

- Fogadtam a nyúllal: versenyt futok vele.

Azt mondja a sün-feleség:

- Úgy látszik, elment az eszed! Hogy futnál versenyt a nyúllal? Neki gyors a lába, neked suta, görbe.

Feleli rá a sün:

- Neki gyors a lába, de nekem az eszem gyorsabb. Te csináld azt, amit parancsolok. Menjünk a mezőre.

Megindultak a felszántott mezőn a nyúlhoz; mondja a sün a feleségének:

- Bújj meg itt a barázdának ebben a végében, mi pedig a nyúllal a másik végétől erre futunk; mikor ő megiramodik, én visszafordulok, s ha eléri futva a barázda végét, ahol te állsz, bújj elő és ezt mondd: "Már régóta várok." Nem tud megkülönböztetni minket - azt gondolja, hogy én vagyok.

A sün felesége megbújt a barázda végén, a sün meg a nyúllal futásnak eredt a barázda túlsó vége felől.

Mihelyt futni kezdett a nyúl, visszafordult a sün s meglapult a barázdában. A nyúl elvágtatott a barázda túlsó végére: hát láss csudát! - már ott ül s vár a sün. Meglátja a nyulat s azt kiáltja neki:

- Már régóta várok!

A nyúl nem tudta a sünt a feleségétől megkülönböztetni s eltűnődött rajta: "Mi a manó? Hogy tudott ez a sün megelőzni engem?"

- No - biztatta - gyerünk, fussunk még egy versenyt!

- Gyerünk!

A nyúl rohant vissza, átfutott a másik végére, hát láss csudát! - ott van a sün s ilyen szóval várja:

- Ej, barátom, te csak most jössz, én már rég itt vagyok!

"Mi a manó! - tűnődik el a nyúl. - Bármilyen gyorsan futottam, mégis megelőzött!"

- No, fussunk még egyet, most már nem fogsz megelőzni engem.

- Fussunk, no!

Vágtatott a nyúl lélekszakadva: hát láss csudát! - a sün ott ül már és várja.

S addig futott a nyúl végtől végig, amíg kimerült egészen. S végül megadta magát s ezt mondta: "Többet soha nem fogadok."
*******

Ёж и заяц
Автор: Лев Николаевич Толстой

Повстречал заяц ежа и говорит:
- Всем бы ты хорош, ёж, только ноги у тебя кривые, заплетаются.
Ёж рассердился и говорит:
- Ты что ж смеёшься; мои кривые ноги скорее твоих прямых бегают. Вот дай только схожу домой, а потом давай побежим наперегонку!
Ёж пошёл домой и говорит жене:
- Я с зайцем поспорил: хотим бежать наперегонку!
Ежова жена и говорит:
- Ты, видно, с ума сошёл! Где тебе с зайцем бежать? У него ноги быстрые, а у тебя кривые и тупые. А ёж говорит:
- У него ноги быстрые, а у меня ум быстрый. Только ты делай, что я велю. Пойдём в поле.
Вот пришли они на вспаханное поле к зайцу; ёж и говорит жене:
- Спрячься ты на этом конце борозды, а мы с зайцем побежим с другого конца; как он разбежится, я вернусь назад; а как прибежит к твоему концу, ты выходи и скажи: "А я уже давно жду". Он тебя от меня не узнает - подумает, что это я.
Ежова жена спряталась в борозде, а ёж с зайцем побежали с другого конца.
Как заяц разбежался, ёж вернулся назад и спрятался в борозду. Заяц прискакал на другой конец борозды: глядь! - а ежова жена уже там сидит. Она увидала зайца и говорит ему:
- А я уже давно жду!
Заяц не узнал ежову жену от ежа и думает: "Что за чудо! Как это он меня обогнал?"
- Ну, - говорит, - давай ещё раз побежим!
- Давай!
Заяц пустился назад, прибежал на другой конец: глядь! - а ёж уже там, да и говорит:
- Э, брат, ты только теперь, а я уже давно тут. "Что за чудо! - думает заяц, - уж как я шибко скакал, а всё он обогнал меня".
- Ну, так побежим ещё раз, теперь уж не обгонишь.
- Побежим!
Поскакал заяц, что было духу: глядь! - ёж впереди сидит и дожидается.
И так заяц до тех пор скакал из конца в конец, что из сил выбился.
Заяц покорился и сказал, что вперёд никогда не будет спорить.


(Forrás: skazki.smeha.net mek.oszk.hu )

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...