2013. október 19., szombat

A Zhongshan hegység farkasa

A Zhongshan hegység farkasa


Dongguo, a tudós, híres volt könyörületességéről.

Egy nap szamárháton ügetett Zhongshan felé, s vadászokat pillantott meg. Később farkas rohant hozzá, reszketve könyörgött:

- Jóságos mester! Engedd meg, hogy elbújjak a csomagodban. Ha kikerülök a bajból, örökre hálás leszek jócselekedetedért.

A mester kinyitotta könyvekkel megrakott zsákját, elrejtette benne a farkast, körberakta könyvekkel.

A vadászok sehol sem találták a farkast, továbbmentek.

Ekkor a farkas megkérte Dongguo mestert, engedje ki a zsákból. Kikászálódott a könyvek közül és azonnal kimutatta a foga fehérjét.

- Gonosz emberek üldözőbe vettek, és hálás vagyok neked, hogy megmentetted az életem. Most viszont halálosan éhes vagyok, ha nem eszem, menten éhen halok. Ha valóban meg akarod menteni az életemet, engedd, hogy megegyelek.

Rögtön rá is ugrott a mesterre, akit a támadás teljesen váratlanul ért. Igyekezett ellenállni, s ekkor, szinte az utolsó pillanatban észrevette, hogy egy öreg közeledik az úton. Nagy nehezen kiszabadította magát, az öregemberhez szaladt, könyörgött, mentse meg.

- Mi a baj? - kérdezte az öreg.

- A farkast üldözőbe vették a vadászok, és a segítségemet kérte. Megmentettem az életét, most viszont fel akar falni. Kérlek, magyarázd meg neki, hogy helytelenül cselekszik.

- Amikor a mester az utamba került - így a farkas -, belegyömöszölt a zsákjába, rám rakta a könyveit, aztán hosszasan elbeszélgetett a vadászokkal, és remélte, hogy közben megfulladok a zsákban. Miért ne faljam fel?

- Azt hiszem, túlzol - mondta az öreg a farkasnak. - Látni szeretném, hogyan történt a dolog, valóban annyira szenvedtél, mint ahogy állítod?

A farkas készségesen beleegyezett, hogy megmutassa, mennyire szenvedett. Belebújt a zsákba.

- Van tőröd? - kérdezte az öreg suttogva a mestertől.

Dongguo elővette a tőrét. Az öreg a kezével mutatta, szúrja le a farkast.

- Nem akarok fájdalmat okozni neki - ellenkezett a mester.

Az öreg elnevette magát.

- Ez a leghálátlanabb lény a földkerekségen, neked meg nincs szíved, hogy megöljed!
Könyörületes vagy ugyan, de ostoba is vagy!

Kikapta Dongguo kezéből a tőrt, és ledöfte a farkast.


A Ming-dinasztia korában (1368-1644) élt Ma Zhongxi műve

1 megjegyzés:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...