2011. augusztus 18., csütörtök

Gárdonyi Géza: Mi van a nyuszi füle mögött?


Mi van a nyuszi füle mögött?

Nagy Nyusziországnak a kellős közepén, a szérűskert szomszédságában áll a nyúl úrfiak állami elemi iskolája. Ebben az iskolában tanulják a nyúl úrfiak az olvasást meg a számolást. A számolást a káposztafejen. Az olvasást a káposztaleveleken. Mindennap végighallgatják a nyuszi tanító bácsi tanítását. Utána szép párosával hazaballagnak. Elől megy a legöregebb nyúl a hatodikból. Utána sorra a kicsinyek. Ha valamelyik rosszul viselkedik, megcsipdesi a másik oldalát, vagy megrángatja a másik farkincáját, azt a tanító nyuszi bácsi másnap fülön fogja és megrázza. Vagy pedig ott marad bezárva az iskolában. Ilyenkor aztán egyedül mehet haza. Ez a bennmaradás rettenetes büntetés a nyuszira.

A múltkor is történt egy ilyen eset, a másodikban. Nyusznyusz Peti a Nyisznyusz Terinek kidöntötte a tintáját a padra. Erre Nyisznyusz Teri olyat rántott a Nyusznyusz Peti bajuszán, hogy Peti megjajdult belé. A tanító bácsi észrevette a verekedést.

A vége: Peti egy órával később ballaghatott haza az előadásról.

De jaj, mi történt.

Ahogy a káposztáskertek felé ballag, észreveszi ám a csősz, hogy Nyuysznyusz Peti a számolást a káposztafejen gyakorolja. És csakhamar az olvasását is, mert bizony Nyusznyusz Peti nekilátott a leveleknek. No, nem csoda. Nagyon megéhezett szegényke. Az iskolában bizony nem tartották káposztalevéllel, de még spenóttal se.

Hát amint mondom, a csősz bácsi észrevette éppen abban a pillanatban, mikor egy nagy-nagy levélnek az édes torzsáját falatozta. A csősz bácsi nagyot rikantott Petire, s még a botját is nyomban odahajította, ahol Nyusznyusz Peti falatozott.

Szerencsére a bot Peti mellett suhant el. És Peti uzsgyi, vesd el magad, rohant ki a káposztáskertből. Rohant, amerre látott. Neki egyenesen az erdőnek. Még ott is futott, futott, iszkolt a bokrok sűrűjében a fák között befelé.

Egyszer csak mi történik: az egyik mogyoróbokor hirtelen megzörren Peti mellett, és eléje toppan egy nagy ordas farkas.

Petiben ebben a pillanatban megállt a lélegzet:

- Jaj nekem! - sikoltja. - Jaj nekem! Csak most az egyszer kegyelmezz! Apám, anyám vár odahaza. Már így is tele lehetnek rettegéssel, hogy ily későn térek meg az iskolából.

- És amikor a kertben falatoztál - felelte nyugodtan a farkas -, akkor nem gondoltál arra, hogy aggódnak majd érted odahaza?

- Jaj, dehogynem gondoltam. De nagyon éhes voltam.

- Hát látod - mondta a farkas -, nem tagadhatod, hogy neked is a gyomrod volt az első.

- De én csak éppen hogy megkóstoltam a káposztát. Te pedig...jaj, nem is merem kimondani se, mit akarsz velem végezni.

- Mondd csak bátran: megeszlek.

- Irgalmazz! Kegyelmezz! Csak most az egyszer. Ha most az egyszer eleresztesz, elterjesztem minden ismerős nyuszi között a híredet, hogy milyen jószívű vagy.

- Köszönöm - felelte a farkas -, erre igazán nincs szükségem. És különben te olyan jó falatnak látszol.

- Nem is vagyok jó falat. Csak ne mondd ezt. A tanító bácsi mindig azzal szid, hogy azt mondja: te rosszcsont.

- Lehet, hogy a tanító bácsinak rossz csont vagy. De nekem...Ezt bízd csak rám.

- Hát nem lehet, sehogy sem lehet, hogy megkegyelmezz? Meghálálom, amivel óhajtod.

- Nem kell a hálád, csak a pecsenyéd.

- Látszik, hogy vad ragadozó vagy, és hogy sohasem szoktál imádkozni. Minket a nyúliskolában erre is oktatnak.

- És aztán hogyan megy az az imádság, ha már annyira oda vagy vele?

- Hát úgy, hogy összeteszed a két első lábadat, utána behunyod a szemedet. És arra gondolsz, hogy mi jót cselekedtél ezen a napon, s hogy cselekedetedért a jó Isten megáld-e vagy megbüntet.

- Én sohasem szoktam imádkozni.

- Hát akkor legalább most imádkozz, mielőtt engem megennél.

- No jó, hát nem bánom. Mondd csak, hogyan kell?

- Először a lábadat...Azután lehunyod a szemedet...és gondolkodol...

A farkas összetette a két első lábát, lehunyta a szemét...Gondolkodott. És mire kinyitotta a szemét, mit képzeletek, mi történt? Hát nem találjátok ki, megmondom:

A kis Nyusznyusz Peti régen otthon volt már a nyuszianyukánál és a nyusziapukánál, és erősen fogadkozott, hogy soha többet nem kalandozik el a káposztáskertek felé, hanem jól viselkedik az iskolában, és rendesen megy hazafelé párosával a többi állami elemi nyuszistával együtt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...